Skip Navigation Links

ÇAĞ DEĞİŞİYOR..

Kültürlerin kaynaştığı, çatıştığı, mücadelelerin devam ettiği bir coğrafyada Avrupa’dan uzanan kıyı hattını Sina ile birleştiren,

MERİÇ GÜVEN

Gazete Köşesi   A+a-

Kültürlerin kaynaştığı, çatıştığı, mücadelelerin devam ettiği bir coğrafyada Avrupa’dan uzanan kıyı hattını Sina ile birleştiren, Mezopotamya’ya çıkış olan ilçemiz geleceğe yönelik birçok uzay, kültür, tarım, teknoloji, oyun, akıllı şehir projesi doğrultusunda gelişime gebedir.
Yapılacak planlar araştırmaya, yeni bilgi edinmeye, üretime yönelik sürecin geliştirilmesine yarar bilgi enformasyonuna dair olacaktır. Japonlar buna kaizen demektedir.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki doğayı kullanma biçimimiz gelişeceğimizi veya çökeceğimizi belirlemektedir. Komşu-Düşman toplumların saldırılarına maruz kalma ve komşu-dost toplumlardan destek görememe, ormansızlaşma, kuş popülasyonlarının yok edilmesi toplumların çöküşünü hızlandıran faktörlerdir.
Dış yatırımlardan yararlanmak yerine bölge halkı ile birlikte hareket ederek bölge halkını kalkındırmaya, bölge halkının geleceğe yönelik faaliyetlere katılmasını sağlamaya öncelik verilmelidir. Bölgede uluslararası sivil toplum kuruluşlarının veya işletmelerinin faaliyet göstermesi, yabancılara toprak satışı engellenmelidir. Gerekirse kamulaştırma, sit alanı ilan etme yoluna başvurulmalıdır.
Arsuz bölgesi daha çok tarımla uğraşılan bir alan olduğundan doğa ile iç içe bir ilçemizdir. Çocuk yetiştirmeye, tatil yapmaya, emekliliğin tadını çıkarmağa elverişli bir yerdir. Ülkenin ekonomik durumu göz önüne alındığında tarımsal üretimden elde edilen gelir kişilere yetmemektedir. Gençlerimiz ailelerinin yanlarında yetiştikten sonra başka illere okumağa giderek oralarda kalmakta ve çalışma hayatına atılmaktadır. İlçe bir nevi şehir dışına kişi ihraç etmektedir. Bölgenin gelişmesi, yeni fikirlerin oluşması için gençlerin kendilerini geliştirdikten sonra geri dönmeleri elzemdir. Yeni iş alanları açılmalı, gençlerin vakit geçirebileceği alanlar oluşturulmalıdır.
Gelirlerin idare tarafından gerekli şeylere harcanmaması sonucunda ekonominin çökmesi kaçınılmazdır. İdareden bağımsız bir kurum kurulmalı bu kurum harcama önerilerini denetlemeli, her birinin gerçekten kamuya yararlı olup olmayacağını araştırmalıdır.
Ekonominin kötüleşmesi durumunda hızlı enflasyon reel vergi gelirlerinde önemli düşüşlere neden olduğunda vergilerin para yerine ürün ya da hizmet şeklinde tahsil edilmesi yoluna gidilebilir. Antik Mısır’da tarihte bu yol izlenmiştir.
Giderler ve gelirlerin yönetileceği, halka destek amaçlı, taşınmazların da yer aldığı vakıflar kurulabilir.
Beşeri coğrafyaya yönelik haritalar güncel olarak hazırlanmalıdır. Üretilen ürünleri, eğitim yerlerini, sanayi kuruluşlarını, hizmete yönelik işletmeleri, zenginliğin nüfusa dağılımını gösterir oransal ve verisel araştırmalar yapılmalıdır.
Bölgeye yapılacak olan göç hareketlerini, demografik yapıyı bozacak gelişmeleri önlemek adına planlar yapılmalıdır. Nüfusun artması halinde gerekecek iş kollarını, oluşacak olan toprağa bağlı nüfus yoğunluğunu tetkik etmeli gelişime katkı sağlayacak biçimde yönlendirilmeli, imar planları oluşturulmalıdır.
Oluşacak salgın hastalıklara yönelik nüfusun azalmaması için izolasyon planları hazırlanmalı, uygulanabilirliği denetlenmelidir. Yaşanan korana virüs döneminde ilçemizde yeterli hastane olanakları olmadığı için İskenderun ve Antakya’daki hastanelere bağımlı kalınmış, diğer ilçelerle temasa geçildiği için hastalığın yayılma hızı ve zararları artmıştır. Hangi işletmelerin faaliyet göstereceği, hangi sağlık ocağının salgın hastalıklarla mücadelede ön plana çıkacağı gibi planlamalar yapılmalı, salgın hastalıkları önlemek için çalışmalar yapan bir kurum kurulmalıdır.
Ovalar ve platolar tarımsal faaliyet bakımından elverişli ve verimlidir. Tepeler ve dağlık alanlar da yerleşmeye uygundur. Binaenaleyh imar planı bu özellikler göz önüne alınarak düzenlenmelidir. İş yeri çevresinde, çalışanlar için oturma müsaadesi verilebilir. Tarımsal alanlarda yapılan binaların riskli yapı statüsü taşıması halinde yapının bulunduğu alan kadar dağlık alanlardan yapı sahibine yer verilmelidir, tarımsal alana ait olan yer belediyeye devredilmelidir. Tekrardan yapı yapmaya izin verilmemelidir. Ayrıca ekonomik bölgeler oluşturulmalı veya düzenlenmelidir. [Hayvancılık, fabrikalar, tarım, uzay ve oyuna yönelik çalışmalar, kültürel faaliyetlere ayrılan yerler (Tiyatro, kütüphane, stadyum, agora vs)] Tarımsal alanlar ortak bir merkeze konulursa ırgatlar birbirlerini ve hayvanların bahçelere girmesini denetleyebilirler.
Gıda, hayvancılık, kereste gibi faaliyetlerin bulunduğu bölgede koku ve ses olması muhtemeldir. Kurulan bölgelerde şehirleşme oluşması halinde, oturanlar rahatsız olmaya başlarlar ve yavaş yavaş üretime karşı çıkacak davranışlarda bulunurlar. Bu nedenle kır yaşamı içerisine şehirli insanların alımında seçici davranılmalıdır. Karaağaç bölgesinde kır yaşamının yakınında şehirleşme başlamasıyla birlikte tarım ve hayvancılık yapılan arazilerin yerlerini binalar almış, kırsal yaşamın gereklilikleri yerine getirilememiş ve kırsal alanlar kentleşmiştir.
Bazı meslek grupları geçimi için kendi beslenme kaynaklarını üretmek zorunluluğundan kurtulması ile kültür ve zihin faaliyetlerine yönelik işler ve üretimler yapmaları mümkün oldu. Araştırmacıları bölgeye çekebilmek adına tarımsal ve endüstriyel üretim yapılmalı, üretim fazlası verilmeye başlanmalıdır.
Hatay bölgesinin yazın çok sıcak ve nemli olduğu unutulmamalıdır. Otel tesisleri dağlara kurularak ulaşım aracı olarak teleferik kullanılabilir. Manzara, serinlik ve deniz insanları çekecektir.
Ağaç anlamında zengin bir bölgede bulunmaktayız. Ormancılık faaliyetleri arttırılarak, kereste faaliyetleri için ağaç dikilmeye ve yetiştirilmeye başlanabilir. Bölgedeki orman varlığını yok etmeden planlı olarak kereste üretimi başlatılabilir. Dağ bulunduğundan taş ile ilgili oymacılık, heykel gibi sanatsal faaliyetlerde bulunulabilir.
Kurak olan topraklar için malç tarımı önerilmektedir. Malç tarımında kayalar geniş topraklarda, kısmen yüzey üzerine sık aralıklarla yerleştirilmiş kaya parçalarıyla kaplanmıştır. Kayalar toprağı kaplayarak nemli tutuyor, güneş ve rüzgar nedeniyle suyun buharlaşarak kaybolmasını önlüyor ve normalde yağmur suyunun kaçmasına neden olacak sert toprak kabuğunu yumuşatıyor. Kayalar gün içinde güneş ısısını özümseyerek ve gece salarak toprak sıcaklığındaki gün içi dalgalanmaları engelliyor, toprağın yağmur damlalarıyla erozyona uğramasını önlüyor.
Zeytinin sıkımı sırasında ortaya atık su çıkar. Belediyenin atık su arıtma tesisi kurması veya işletmelerin kurmasının zorunlu tutulması gerekmektedir. Karasu gübre olarak da kullanılabilir.
Zeytin, üzüm bağcılığı, koyun ve büyükbaş hayvancılık birden çok ürün veren ve işlenerek birden çok ürün elde edilen şeylerdir. Zeytinden zeytinyağı, sabun, ilaç, üzüm bağcılığından pekmez, rakı, şarap, koyundan peynir, yün, et gibi birçok ürün elde edilebilir, tetkikinin yapılarak üretim yerleri kurulabilir. Süreç tek elden yürütülmeli, dışarıya bağımlılık azaltılmalıdır. Bütün her şey ki buna makineler de dahil, kendimiz üretmeliyiz.
Hayvanların otlaması için dağlarda çayır alanları oluşturulmalıdır. Çobanlar aracılığıyla denetlenen dağlarda hem terör engellenir hem doğal yem ile hayvanlar beslenir hem de tarım alanlarına hayvanlar tarafından zarar verilmez.
Bölgede at yetiştiriciliği yapılabilir ve dünyaya pazarlanabilir.
Su, tarihte her zaman önemini korumuştur. Unutulmamalıdır ki suyun mülkiyetini ve onu kullandırma hakkını elinde tutan, çiftçiler üzerinde egemenlik kurar bu nedenle su asla özelleştirilmemelidir.
Sulama politikalarının yanlışlığı nedeniyle topraklardaki tuzluluk oranı artmış toprağın verimi düşmüştür. Suyun kullanımı ve satışı hakkında denetimler sıklaştırılmalı ve yeniden düzenlenmelidir. Hatta konu ile ilgili başında ziraat mühendisi olan bir kurul kurulmalıdır.
Karavanların konaklayabileceği su ve elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar oluşturulmalıdır. Karavan üretimi başlatılmalı pazarlanmalıdır.
Tarihte İtalya’da deniz taşımacılığı alanında büyük ilerlemeler sağlandı. Devlet en büyük gemi inşacısıydı. Özel sektöre devlet, gemilerini kiralıyor ve filoların organizasyonlarını düzenliyordu. Yaşanan ve yaşanacak aksaklıkları üzerine alıyor, devlet desteği ticareti daha güvenli hale getiriyordu. Tüccarların maliyetlerini düşürüyor ve küçük sermayeli tüccarın da uluslararası ticarete katılmasına imkan veriyordu. Denize kıyısı ve uluslararası limanı olan ilçemiz de benzer bir yapılanma ile deniz ticaretine yönelebilir, gemi inşasında, seferlerde, taşımacılıkta rol alabilir veya yarı özel (Kit benzeri) bir kurum kurabilir.
Bölgenin özelliklerine uygun bir kargo şirketi kurulmalıdır. Trafik yoğunluğunun az, bahçeli ev yapısının yaygın olmasından dolayı drone ile teslimat yapılabilir lakin rüzgarlı havalar da hesaba katılmalıdır. Kargo bilgilerini ve teslimat detayını içerir mobil uygulamalar da oluşturulmalıdır. Kooperatiflerin işletmelerinin lojistik desteğini sağlamalıdır. (Yemek sepeti ve amazon uygulamalarının bir arada olduğu bir işletme düşünülebilir ve oluşturulabilir.) Adresleri doğru tespit eden, kişilerle bağlantılar oluşturan, örgütlü bir yapısı olan kargo şirketi olağanüstü durumlarda da idareye lojistik anlamında yardım edecek donanıma sahip olmalıdır.
Pazarın genişletilebilmesi için malların pazara ulaştırılması kolaylaştırılabilir, demiryolu döşenebilir, drone ile teslimat noktaları oluşturulabilir.
Belediye’nin desteği ile üretilen şeylerin satışına, paketlenmesine, işletilmesine, turizm amaçlı olarak deniz seferleri düzenlenmesine yönelik kooperatifler kurulmalıdır. Kurulan ve kurulacak işletmeler halka mal edilmelidir. Kişilere özgülenerek ticari kazanç unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.
Bölgedeki diğer ilçelerle, sınır ötesi illerle kooperatifler aracılığıyla ticaret yapılarak diğer bölgelerdeki gelişmeler takip edilmeli, dostluk ilişkisi kurulmalı, barış ortamı korunmalıdır. Komşu yerlerde de gelişim süreci başlar, ekonomik anlamda refah artarsa bölge hızla kalkınır. İlçemizde de zenginlik artar ve gelişme sürer. İlkçağda unutulmamalıdır ki birçok devlet komşu ülkesi fakir olduğu için takasa devam etmiş ve para kullanmayı gerekli görmemiştir, paranın kullanılmaya başlanmasıyla dünyada gelişmeler hızlanmıştır.
Kooperatife bağlı olarak işletilen kahvaltı yerleri açılmalıdır. Kahvaltı yerlerinin arsasını belediye temin etmelidir. Kahvaltı yerlerinde çalışacak olanlar bölge halkından seçilmelidir. Kahvaltı yerlerinde satılan eşyalar kooperatif tarafından markalaştırılan veya bölge halkının ürettiği gıdalar olmalıdır. Her kahvaltı yerinin alım yapacağı alan belirli olmalı alımların yeterli gelmediği zamanlarda başka işletmelere başvurulmalıdır. Fiyatlar arasında fark olmamalıdır, denetimi zabıta aracılığıyla yapılmalıdır. Hukuki olarak Limited Şirketin borçlardan sorumlulukta daha güvenli bir liman olmasından dolayı limited şirket de kurulabilir. Limited şirket daha sonra anonim şirkete dönüştürülerek halka mal edilmelidir.
 
Karaağaç bölgesi kentleşmeyle birlikte tarımsal üretim alanlarını kaybetmiştir. Sanayileşen İskenderun’u da gıda anlamında besleyen yer Arsuz’ dur. Arsuz’da birçok alanın tarımsal bölge ilan edilmesi yerinde bir idari işlem olmuştur. Tarımsal alanlarda ziraat mühendisleri ile birlikte hareket ederek modern araçlarla üretim arttırılmalı, markalaştırılarak satılmalıdır.
Lonca sistemi, zanaat öncelikli tecrübeye dayalı süreçle öğrenilen sistemin gerekliliğiydi. Bugün toplum bilgisel anlamda donanıma sahip olarak kısa sürede gelişimini tamamlamaktadır. Günümüzün uzun süreli eğitimi çağa ayak uyduramamaktadır. Kısa bir sürede doğru planlama ve eğitimle birçok işkoluna yönelik işçi grubu oluşturulabilir. Kod ekonomisi ile birçok şey çok kısa sürede kurulabilir ve geliştirilebilir. Ticari ilişkilerdeki en büyük dönüşüm tecrübeye dayalı iş anlayışından bilgiye dayalı iş anlayışına geçiştir. Hiçbir şey zamana bırakılarak birilerinin yanında yavaş yavaş öğrenilmez. Metotlar oluşturulur. Öğrenme kolaylaştırılır ve hızlandırılır. Böylece az zamanda yüksek verim elde edilir. Tarih boyunca, işçilere nezaret etmek hep onlara şunu yap, bunu yap demek nasıl yapası gerektiğini, ne kadar çabuk yapması gerektiğini söylemek mümkün olmuştur. Bilgi elemanlarına (yeni sistemde sistemi geliştiriciler, az sermaye, mesleki birikim, bilgi ile işi nitelikleştirip hızlandıranlar.) nezaret etmek ise mümkün değildir. Eğer kuruluştaki herkesten daha çok şey bilmiyorlarsa, niyetler ve amaçlar açısından işe yaramaz durumdalar demektir. Bu nedenle ürünü üretebilen, kullanabilen kişilerden çok işçiyi (veriyi) işleyebilecek makineyi geliştirebilecek kişiler yetiştirilmelidir. Kişilere nelerden sorumlu olmak isteyeceği ve ne gibi enformasyona ihtiyacı olduğu sorulmalıdır.
Teknolojiye bağlı, robotların yer aldığı bir üretim ekonomisi istiyorsak işçi nüfusunun az olduğu, yeterli teknik elemanın ve işi geliştirecek mühendislerin bulunduğu bir gelecek oluşturmalıyız. Nüfus arttıkça emek-yoğun ağrılıklı ticari faaliyetlere yönelmek zorundayız. Çok fazla işçi varsa ucuz işgücü makineleşmenin yerini alır. Bilimsel ve teknik ilerlemenin ön şartı eğitilmiş bir insan gücü, beyin gücü takımının varlığıdır.
AR-GE çalışması yapacak bir ekip oluşturulmalıdır. Bu ekip bağımsız olarak hareket etmelidir. Çalışmalarının uygulanabilirliğinin denenmesine izin verilmelidir.
Yapılan işlere yönelik okullar ve araştırma merkezleri kurulmalıdır. Tarım, hayvancılık, yapay zeka, yazılım benzeri belediye üniversite işbirliği ile oluşturulan okullar açılmalıdır.
Güneş enerjisi bakımından zengin olan bölgemizde güneş enerjisi panelleri kurularak elektrik üretilmelidir. Ayrıca yeni yapılacak binalarda kendi enerjisini kendisi üreten solar enerji projeleri başlatılmalı ve zorunlu hale getirilmelidir.
Gelecek yüzyılda enerji üretimi önem kazancak ve enerji kaynakları azalacaktır. Arsuz bölgesinde rüzgar güllerine kaynak sağlayacak rüzgarlar bulunmaktadır.
Sistemin ekonomik güvenliğini sağlayacak, blockchain alt yapısına sahip bir banka kurulmalıdır. Banka aracılığıyla bölgede işletme faaliyetleri için kredi verilmelidir. Gençlere girişimcilikte destek olabilecek hibe programları başlatılmalıdır.
Okullarda teknolojik anlamda projeler üretilmeli ve yarışmalar düzenlenmelidir, uygulanabilir projeler ilçeye uygulanmalıdır.
Kentler yazılı olmadıkları halde titizlikle uyulan kurallar çerçevesinde birbirleriyle sıkı sıkıya uyuşmuş mekanların tümüdür. Kent yaşamının her katında görülen bu kurallar bir kültürün karmaşık niteliğini belirler. Bu kuralların uygulanabilmesi ve öğretilebilmesi açısından tiyatro en ideal araçtır. Yazarlar ve oyuncular kentte bu düzeni yerleştirebilmek adına oyunlar yazmalı ve oynamalıdır. Toplum kendini sahnede görmeli, oyuncular kaplumbağa terbiyecisi niteliğinde dersler vermelidir. Bilgisayar oyunları yazılabilmesi halinde bu duruma bilgisayar oyunları ile de yön verilebilir.
Yazarların, oyuncuların, öğretmenlerin, meclis üyelerinin toplanabileceği halkla birlikte sohbet edebileceği bir işletme açılabilir, kişiler burada parasal anlamda belediyeye katkı sunarken aynı zamanda fikirleri tartışabilir ve yeni fikirler oluşturarak uygulanmasını sağlayabilir.
Çocukların ve gençlerin kaynaşıp birbirlerini tanıyabilmeleri adına aktiviteler düzenlenebilir. Bu aktivitelerden biri de her beldeye özgü olacak şekilde futbol takımları olabilir. Futbol takımları arasında turnuvalar düzenlenebilir, büyük futbol takımlarına oyuncu yetiştirilebilir. Yüzme ve yelkene dayalı kulüpler kurulabilir, tenis sahaları oluşturulabilir, binicilik okulları kurulabilir, izcilik faaliyetleri yaygınlaştırılabilir, dağda yürüyüş ve kamp alanları oluşturulabilir. Balıkçılık faaliyetlerinde bulunulabilir. Sayılan tüm aktivitelerin okulları kurulabilir ve doğanın içerisinde eğitimi verilebilir.
Haberlerin doğruluğunu teyit edecek bir site kurulacak ve çıkan haberler konusunda incelemeler yapılması için yetki verilecek, halk bilgilendirilecektir.
Bölgede gelişmelerin takip edilmesini sağlamak, gelişmelerde halkın fikirlerini almak, geleceğe ilişkin projelere halkı da dahil edebilmek amaçlı elektronik gazete benzeri bir platform kurulmalıdır. Platform içerisinde de meclis benzeri bir yapı bulunmalıdır.
Gönüllülerden oluşan bir grup kurulmalıdır. Bu grup meclis üyeleri ile birlikte hasta ziyaretlerine, ihtiyacı olanlara yardım etmeye gitmelidir. Ayrıca bölgesel anlamda keşifler yaparak bir yerin bir ihtiyacı varsa, proje geliştirilmesi gerekiyorsa raporlar oluşturup meclise sunulmalıdır. Kıyı temizliğinde, ağaç dikiminde öncü rol oynayarak hem örnek olunabilir hem de toplumda yönetim bilinci oluşturulabilir. Giderler eşit olarak meclis üyelerince ödenir. Üç ayda bir gönüllüler dahil edilebilir. Kişiler ancak çevrelerini tanırsa oraya ait olabilir.
“İşte bir milletin savaşı bu demektir. Bunun da kahramanları vardır. Bunlar alelade vatandaşlardır. Ne yakalarında yıldız ne omuzlarında sırma veya birtakım işaretler vardır. Bunlar yıldızsız, sırmasız hatta tüfeksiz milli kahramanlardır.’’
 
Meriç GÜVEN
 
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
makale kategorileri
öne çıkanlar
deneme bonusu güncel giriş supertotobet