Skip Navigation Links

BİR ENGELİ DE BİZ KOYMAYALIM

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de engelli bireylerin sayısı hayli fazla

Av. Gamze Gökpınar

Gazete Köşesi   A+a-

 Yapılmış olan son araştırmalara göre Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 13’ü engelli bireylerden oluşmaktadır. Söz konusu oranlama ve savsaklanamayacak ciddiyetteki engelli sayısına rağmen, engelliler lehine yapılan yasal düzenlemeler çok az olduğu gibi var olan yasal düzenlemeler de çok yetersizdir.
Engelli bireyleri topluma entegre etmeye yarayacak yasal düzenlemelerin yanı sıra toplum içerisinde ayrı bir birey olarak hayatını idame ettireceği durumlarla ilgili de yasal düzenlemeler yetersiz veyahut yanlış niteliklere sahiptir. Bunlardan en mühimi ise engelli maaşına ilişkin yapılan yasal düzenlemelerdir.
Engelli bireylerin bir kısmı çalışarak hayatını idame ettirebilse de – ki ülkemiz şartlarında bu da ne yazık ki çok kısıtlı- büyük bir kısmı da çalışamayacak ağır engel sahibidir, ailesi ve çevresindeki insanların bakımına muhtaçtır. Bu muhtaçlık durumu bazıları için yalnızca maddi geçim anlamında olduğu gibi bazıları için de ne yazık ki kişisel ihtiyaçlarını karşılamak noktasında da fiziksel eylemlerle söz konusu olabilmektedir.
Bununla birlikte ülkemizde engellilere maaş bağlanmasına ilişkin yasalar da mevcuttur. Ancak engelli maaşı bağlanması noktasında ciddi seviyede şartlar aranmaktadır. Bunlardan biri; engel oranının % 40’ ın üzerinde olması şartıdır. Şartlardan bir diğeri; On sekiz yaşının altında engelli olanlar için maaş kendisine değil, bakımını üstlenen kişiye bağlanır. Yine engelli maaşı bağlanması ile ilgili başkaca şartlar, engelli kişi 18 yaşının üstünde ise; kişinin her hangi bir işte çalışmıyor olması, sigorta kollarından birinden maaş alıyor olmaması ve engelli kişi 65 yaşını doldurduğunda engel oranı % 70 in altında ise bu kişiye yaşlılık maaşı bağlanır, şeklindedir. Ancak bunlardan en mühimi ve engellilerin yıllardır kaldırılması için savaş verdiği şart; eve giren her türlü gelirin toplanması ve bu miktarın hanede yaşayan kişi sayısına bölünmesi sonucu bulunan rakam; asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır, şeklindeki şarttır.
Söz konusu şart, maaş bağlanan engellilerin bir süre sonra yeniden denetimden geçmesi ve gelir seviyesi belirtildiği oranın üzerinde olması durumunda maaşının kesilmesine dahi sebep olabilmektedir. Zira zaten bağlanmış olan engelli maaşı çok cüzi ve kişinin temel ihtiyaçlarını karşılaması, insan onuruna yaraşır şekilde yaşamasını asla sağlayamayacak yeterlilikte olduğu halde; uygulamada bir de söz konusu şartı sağlamaması halinde hiç haberdar edilmeden maaşı kesilebilmektedir.
Ülkemizde pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gereken belki de ilk sıradaki bireyler olan engellilerin, ekonomik anlamda diğer bireyler ile eşit şartlarda yaşam idamesi sağlayabilmeleri için bağlanan maaş için bile söz konusu şartlara tabi tutulması sosyal devlet ilkesine de aykırıdır.
İçinde bulundukları şartlar zaten kendilerini yeterince zorlamakta iken; bir de söz konusu kısıtlamalar ile onları daha da zor duruma sokmanın vicdana ve hakkaniyete uymadığı kanaatindeyim. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunun da dikkatlerden hariç tutulmadığı, herkesin empati kurabildiği bir ülke hatta dünya dileği ile..
 
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
makale kategorileri
 
 
 
öne çıkanlar