Skip Navigation Links

Ar+ı Çözüm

Yönetim Muhasebesi

Hilmi Mulla

Gazete Köşesi   A+a-

İşletmeler tüm alışlarına ait kayıtlarını depo mantığı ile miktarlı olarak takip etmeleri yönetsel alacakları kararları etkilemektedir. Sonuçta bir işletme kar için çalışmakta fakat ne kadar aldığı, ne kadar sattığı ve stoklarında ne kadar kaldığının önemi oldukça yüksektir.
Yönetim Muhasebesi, İşletmenin geçmiş verilerinden yararlanarak geleceğe yönelik planların uygulanmasına yönelik alınan kararları kapsar. İşletmenin kendi iç işleyişinin muhasebesini yapan yönetim muhasebesi “karar muhasebesi” olarak da kabul görür.
İşletme bölümlerinin faaliyetlerini yerine getirmelerinde uyum içinde ve eş zamanlı olmalarını, gerçekleştirilen işlemlerin zamanında, akılcı ve analiz edilerek değerlendirilmesine olanak sağlar.
İşletmenin karı, karlılığı, maliyetleri, bütçesinin planlanması, stok miktar ve tutarlarının belirlenmesi, fire kontrolleri, satış fiyat belirlemeleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, nakit akışı ve nakit ihtiyacı, finansman planlaması, net işletme sermayesi ve öz kaynak ihtiyacı belirlenmesi işlevlerini yöneticiler (yönetim kurulu, CEO, CFO, genel müdür, mali işler müdürü, finansman müdürü gibi) yönetim muhasebesi raporları analizi ile öngörürler.
İşletme içi faaliyet verilerin raporlanması ve yorumlanması sonucunda elde edilen bilgi ve bulguları alacağı kararlarında kullanan yöneticilerin kararları daha sağlıklı daha isabetli ve dolayısı ile yönetimleri de daha başarılı olur.
Krizlerden etkilenmemek, krizleri en uygun şartlarda aşmak için işletmemizi çok iyi tanımamız yönetim muhasebesi ile mümkündür. Ekonomiyi ve istihdamı yakından ilgilendiren tüm sanayici ve iş insanlarımızın hızlı, güvenilir ve doğru kararlar alabilmeleri için güncel, açık ve detaylı bir raporlama sisteminin kurulmasını sağlamalı ve elde edeceği raporlar doğrultusunda kararlarını almaları önerilmektedir.
Anlamlı, tutarlı ve güvenilir analizlerin zamanında ve eksiksiz raporlanması rekabetsel avantaj elde edilmesini sağlar.
 
 
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
makale kategorileri
gazete manşetleri
öne çıkanlar