Skip Navigation Links

Özçelik-İş Sendikası İftiralar Hakkında Belgelerle Konuştu

Özçelik-İş Sendikası Genel Merkezi, 17 Milyon TL’lik İftiralar hakkında açıklama yaparak gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Özçelik-İş Sendikası İftiralar Hakkında Belgelerle Konuştu

Gündem   A+a-

 Özçelik-İş Genel Merkez’inden yapılan yazılı açıklamada, 17 Milyon TL’lik iftira hakkında kamuoyunun yanıltıldığını ve iftira atan kişilerin ıspatlamakla yükümlü olduğu belirtildi. Söz konusu iftira olayının çarpıtıldığını belirtilen açıklamada belgelerle şu sözlere yer verildi; “ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI MALİ DENETİMİ
 
          1-Genel Denetleme Kurulu Tarafından Denetlenir.
          2-Üst Kuruluş Hak-İş Konfederasyonu Denetleme Kurulu Tarafından Denetlenir.
          3-26 Kasım 2013 Tarih ve 28833 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik.”
         Bu Yönetmelik gereği yeminli mali müşavir tarafından denetlenir.
          4-Yapılan bu denetlemelerden sonra Olağan Genel Kurulda ibra yolu ile sonuçlanarak tamamlanır.
 
     MASUMİYET KARİNESİ
 
          Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/2. maddesine göre “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.”
          Anayasanın 38/4. maddesi’de “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya          kadar, kimse suçlu sayılamaz.” diyerek aynı ilkeyi benimsemiştir.
          “İspat iddia edene düşer“ ilkesi, mecelle-de “Berât-ı zimmet asıldır.” ve “Beyyine hilaf-ı zahiri ispat içindir.” Şeklinde ifade edilen kuralların ceza hukukuna yansımasıdır.
          Bu kurallar gereğince asıl olan masumiyet karinesidir, aksi ileri sürülüyorsa bunu delille ispatlama yükümlülüğü iddia sahibine aittir.
 
17 MİLYON TL İLE İLGİLİ İFTİRA VE GERÇEKLER HAKKINDA
 
      Yetkili olduğumuz İsdemir’de 2014 yılında Türk Metal sendikası ile ilgili örgütlenme sonucu yaşadığımız yetkisizlik süreci 2015 – 2016 ve 2017 yıllarını kapsamaktadır.
Yetkisizlik sürecine ilişkin;
2015 yılı için;
03.03.2015 tarihinde 1.000 TL,
09.07.2015 tarihinde 1.000 TL,
11.09.2015 tarihinde 1.000 TL olmak üzere toplam 3.000 TL. avans ödemesi yapılmıştır.
2016 yılı için;
01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere %8,81 yıllık enflasyon oranına karşılık gelen 1,45 TL/Saat seyyanen ücret artışı yapmıştır.
2017 yılı için;
01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere %8,53 enflasyon oranında ücret artışı yapmıştır.
          Toplu İş Sözleşme yetkisi alındıktan sonra İskenderun Şube Yönetimi ile yapılan görüşmelerde geriye dönük bu 3 yıl için üyelerimizin görüş ve taleplerinin alınıp Genel Merkeze iletilmesi istenmiştir.
Çalışanlardan alınan görüş ve talepler 3 ana başlıkta toplanmıştır.
          1- 2015 yılında her üyemiz için toplam ödenen 3.000 TL avansın kesilmemesi,
          2- 2015-2016-2017 yılları için her üyemize 3.000 TL ile 5.000 TL arası bir ödemenin yapılması,
          3- Sendika üyelik ve dayanışma aidatının çalışanlardan kesilmemesi talep edilmiştir.
    Yapılan TİS görüşmelerinde 2015 yılı için işverenlikçe her üyemize ödenen 3.000 TL avansın mahsup edilmemesi hususu ile 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan enflasyon orandaki ücret artışı dışında 2015-2016 ve 2017 yılları için ayrıca çalışmakta olan her üyemize bir defaya mahsus olmak üzere 6.000 TL ile 7.500 TL arası bağlılık primi verilmesi hususunda 02.01.2018 tarihinde işverenle anlaşma sağlanarak yapılan protokol ile çalışanların mağduriyeti giderilmiştir.
Ayrıca çalışanlardan kesilmesi gereken sendika üyelik ve dayanışma aidatları için 02.01.2018 tarihinde işveren ile yapılan protokolde “sendika üyelik ve dayanışma aidat kayıplarını telafi etmek ve sendikanın zararını karşılamak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere 06.01.2018 tarihine kadar işverenlikçe, sendika hesabına  17.000.000 TL (Onyedimilyon) ödeme yapılacaktır.” Denilmiştir.
     Yapılan bu protokol gereği 05.01.2018 tarihinde sendikanın hesabına banka havalesi ile 17.000.000 TL (Onyedimilyon) aktarılmıştır.
Yetkisizlik süreci ile ilgili 2015-2016 ve 2017 yılları için çalışanların kayıplarının telafisi için protokol yapılması, ayrıca çalışanlardan sendika ve dayanışma aidatı kesilmesi gerekirken bunu işverenden yine bir protokol ile tahsil edilip sendikanın kasasına girmesi bir başarı öyküsüdür. Ancak bu sendikada 27 yıl görev yapan ve ekmeğini yiyen eski genel başkanı Ali Cengiz'in bundan rahatsızlık duyması ise manidardır. Bir taraftan gazeteye demeç verip sanki sendikaya bağış yapılmış gibi algı yaratması, diğer taraftan da sanki çalışanlara verilmiş bir hakkın elinden alınması gibi bir algı yaratması düşündürücüdür. Ayrıca bu olay ile ilgili, İsdemir A.Ş. Sıcak Haddehane Müdürlüğünde izin kullanarak birbirlerini mesaiye getirmek nedeniyle 26.04.2019 tarihinde iş akdi fesh edilen Ekrem KAYA’yı Devlet Denetleme Kuruluna şikayet ettirende ve İsdemir A.Ş. Sinter ve Hammadde Maniplasyon Müdürlüğünde 10.08.2001 tarihinde emekli olan Mehmet ÖZAN’a dava açtıranda  eski genel başkan Ali Cengiz’in olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
son gelişmeler
öne çıkanlar