Skip Navigation Links

Alevi Federasyonunun 1 Günlük Oturma Eylemine Destek Verdiler

Tüm Öğrenci Velileri Derneği Oytun Alanında Açıklama Yaptı 'Zorunlu Din Dersi Kaldırılsın Diyanet Başkanlığı Dağıtılsın!'

Gündem   A+a-

132065264017.jpg" />

Alevi Federasyonunun 1 Günlük Oturma Eylemine Destek Verdiler
Tüm Öğrenci Velileri Derneği Oytun Alanında Açıklama Yaptı “Zorunlu Din Dersi Kaldırılsın Diyanet Başkanlığı Dağıtılsın!”

Tüm Öğrenci Velileri Derneği Samandağ Şubesi Oytun Alanı’nda açıklama yaparak, Alevi Federasyonunun 1 günlük oturma eylemine destek vereceklerini açıkladı.
Semra Berrak yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: “
Zorunlu din derslerinin kaldırılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu doğrultudaki kararının uygulanmasını amacıyla bu gün Alevi federasyonu Ankara’ da 1 günlük oturma eylemi gerçekleştirecek. Bu eyleme destek amacıyla Türkiye’nin her yerinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Onun için buradayız.

"Zorunlu din dersleri bir insan hakları ihlalidir ve bir asimilasyon projesidir. Aleviliği ve Türkiye'deki farklı inançları yok etme projesi olan zorunlu din dersleri, 12 Eylül Askeri darbesinin Türk-İslam projesi olarak uygulanmaya konuldu.
12 Eylül Anayasa’sının 24. Maddesindeki “Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.” Hüküm nedeni ile, yıllardan beri Alevi inanç sahibi yurttaşlarımızın çocuklarına, “din kültürü ve ahlak bilgisi adı altında, zorunlu din dersi” olarak dini eğitim verilerek, bu yol ile Aleviler asimile edilmektedir.
Çağımız “insan”ın ve “insan haklarının” öne çıktığı bir çağ olup; her türlü hümanist düşünce ve inanç serbestçe örgütlenmeli ve inancın gerekleri yerine getirilmelidir. Artık, tekçi anlayış ve uygulamalar terk edilmelidir.
12 Eylül Askeri Darbesi’ni gerçekleştiren askeri yönetim, ülkemizde yaşamın her alanını, kendi bakış açısına göre düzenledi. Hemen hemen müdahale etmediği ve değiştirmediği yasa kalmadığı gibi, darbe mantığı ile de birçok yeni yasa yaptı ve yürürlüğe koydu. Tek tip insan yaratmayı hedefleyen darbeciler, faşist zihniyetlerinin ürünü olarak Anayasa’nın 24. maddesiyle Alevileri asimile etmek için din derslerini zorunlu hale getirmişlerdir.
Anayasa metnini irdelediğimizde; anayasanın yine 24. maddesi herkesin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olduğunu belirtmektedir. Böyle bir özgürlük varsa herkes dini inanç özgürlüğüne sahipse ve hiç kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanıp suçlanmayacak ise, din kültürü adı altına yapılan din eğitimi, neden ilköğretim okullarında ve ortaöğretim okullarında zorunludur? Anlamak olanaklı değildir. Sahte bir laiklik anlayışı ile gözler boyanmak istenmektedir. Laiklik ilkesinin Anayasa'nın korumasında olmasına rağmen, yine Anayasa'nın 24. maddesi ile din kültürü adı altında konulmuş olan zorunlu din dersleri ile, Anayasa'nın 2. ve 4. maddelerine aykırı davranılmaktadır.
Din kültürü adı altında, zorla yaptırılan bir inancın öğretilmesi, ülkemizde nüfusu 20-25 milyonu bulan Alevi-Bektaşileri asimile etmeye yönelik bir uygulamadır.
Ayrıca, zorunlu din dersinde yapılan eğitim ile çocuklarımıza biat etmeleri öğretilmekte, 10 yaşından itibaren biat eden, tartışmayan, sorgulamayan evet efendimci bir nesil yetiştirilmektedir.
Hükümet, zorunlu din dersleriyle ilgili AİHM kararlarını ısrarla uygulamıyor. Biz Aleviler, sosyal, siyasal, kültürel, inançsal yaşamda 'eşit yurttaşlık hakkı' istiyoruz.. ırkçı ve gerici eğitim sistemine hayır diyoruz
'Hükümeti AİHM’ kararını uygulamaya davet ediyoruz
Zorunlu din dersi uygulamasına derhal son verilmelidir'..
Devletlerin dini ve inancı olmaz. Çağdaş, bilimsel, demokratik bir eğitim için “Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi” kaldırılmalıdır. Devlet din eğitim ve öğretimi yapmamalıdır.
"Herkese özgürlük, her yerde demokrasi için zorunlu din derslerine de başörtüsü yasağına da HAYIR diyoruz.
Hükümet şaşırma, kendine Müslüman olma. Dilime, inancıma, giysime KARIŞMA!"
 

Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
son gelişmeler
öne çıkanlar